"Ontwikkel vaardigheden om nieuwere situaties aan te kunnen pakken"

Jouw vraag is onze insteek voor een slagvaardige aanpak. Géén brede, wat meer algemene terreinen van deskundigheid. Nee dat niet, maar wel specifieke, strak doelgerichte modules bínnen die ruimere kaders. Echt praktische tips, richtlijnen en voorbeelden. En oefenen en toepassen: aan de slag ermee!
Als toegift telkens een weergave van theorieën en modellen, die op het terrein van jouw vraag van toepassing zijn. Dit alles dankzij een breed palet aan speciaal ontwikkelde modules.

Training gaat over het aanleren van vaardigheden. Het gaat hier dus over je ‘slagvaardigheden’.
Nu beschikken we allemaal over veel vaardigheden. Algemene en meer bijzondere. Meestal zijn ze prima en nuttig. Soms ook zijn je vaardigheden net niet genoeg ontwikkeld om nieuwere situaties aan te kunnen pakken.

Het verschil tussen 'in de grip' en 'dreigen te ontglippen'

Een training is dan een goed hulpmiddel. Even extra aandacht voor je kundigheden, die anders en beter kunnen. Met meer opbrengst en minder moeite, ‘even bijspijkeren’.

"Belangrijk is dat een training aanhaakt bij wat je doet en bij wat volgens jou effectiever en efficiënter moet kunnen"

Wat kun je verwachten?

Competenties die van belang zijn voor jouw/jullie succes worden aangepakt EN geoefend

Alles op basis van de gezamenlijke analyse van wat nodig en wenselijk is. Dat is van blijvende toegevoegde waarde voor de organisatie, voor het team en voor iedere deelnemer. Vanzelfsprekend met focus op de kerncompetenties waar het bij jullie specifiek om gaat.

Communicatieve vaardigheden als: presenteren, pitchen, overtuigen, coachend leiden, luisteren, begrijpen, waarderen, respecteren en complimenteren van mensen.

Overtuigen i.p.v. ‘gelijk hebben’. Hoe creëer je win/win situaties? Hoe krijg je je mensen blijvend enthousiast? Hoe krijg je ze zo gek? Hoe breng je een markt in kaart?

Managementtools als:
Hoe maak EN realiseer ik een budget? Hoe pas ik de 80/20-regel op mijzelf toe? Hoe werk ik met concrete cijfers (ook al heb ik ze niet!)? Hoe maak ik een operationeel plan passend bij de te volgen strategie? Wat doe ik zelf en wat delegeer ik? Welke managementstijl past mij?

Aan welke competenties moet je denken?

Let op: Willekeurige opsomming. De keuzes en aanvullingen worden gemaakt aan de hand van jullie wensen en prioriteiten!

Training à la carte

Voor meer diepgang en dus hogere effectiviteit en efficiency. Deze opbrengst wordt versterkt doordat de trainingen à la Carte plaats vinden op (premium) locaties in Nederland en Zuid-Frankrijk.

Tarieven

Op basis van je/jullie vragen en wensen kan er een concreet tarief worden aangeboden.

Investeren in een Training à la Carte levert 2 voordelen: ‘à la Carte’ resultaat en tegelijkertijd tegen kosten, die belangrijk lager liggen dan de gebruikelijke in opleidingskringen.

Wil je jouw/jullie vraag slagvaardig aanpakken?

Meld je per telefoon en stel je vraag. Oriënterend, géén kosten. Grote kans, dat je in een kort gesprek al in de richting van de gezochte antwoorden komt!

Contacten lopen gemakkelijk per telefoon, WhatsApp of een online call. Fysieke afspraken kunnen zowel in Nederland als in (Zuid-)Frankrijk worden gemaakt.