Be-WareTM maakt werk van jouw inspiratie

Be-Ware Business Development is opgericht in 2003 door Freek Donders. Sindsdien is hij ook ‘het gezicht’ van dit bureau. Kleinschalig, met medewerking van andere deskundigen, wanneer gewenst. Gevestigd en ingeschreven in Nederland, met een nevenvestiging in Zuid-Frankrijk.

"I have seen it, been there, done it"

Freek heeft een veelzijdige ervaring opgedaan in maatschappelijke organisaties en met name in het bedrijfsleven. Nationaal en internationaal. Gericht op producten en diensten voor zakelijke toepassing en voor ‘de consument’. Hij heeft functies vervuld in product management, marktonderzoek, strategische marketing, sales, advies, training, coaching. Op het niveau van assistent tot aan commercieel directeur en managing director en sinds 2003 als zelfstandige.

Altijd geprikkeld door wat mensen boeit, bindt, beweegt en doet besluiten.
Hij citeert graag een Franse schrijver (Anatole France, 1844-1924) die ooit poneerde: ‘de mens spreekt rationeel en handelt als een idioot’.

Dat helpt als gedachtegang bij het zelfbewustzijn en ook bij het vaststellen van de werkelijke behoeften die iemand of een organisatie heeft: waarom doen mensen de dingen die ze doen en willen ze dat ook echt?
Daaruit voortvloeiend: Levert een organisatie wel de gewenste diensten (producten), kan dat niet beter? Realiseert de organisatie wel de bedoelde/gewenste betekenis in maatschappelijke context?
Behaalt de organisatie het gewenste resultaat? Kan dat niet anders en beter? Wat is de betekenis ervan voor de klant, voor de maatschappij? Worden die er beter van? Ook op langere termijn?

En tot slot: is het leuk? Valt er te genieten? Kun je er bij lachen? Kun je ook regelmatig lachen om jezelf, denkend aan die eeuwige eigenschap van iedere mens? Immers: dromen, denken, zeggen en doen liggen in de dagelijkse praktijk vaak heel ver uiteen!

Freek is inmiddels ‘pensioengerechtigd’, maar is nog bijna dagelijks actief met activiteiten als advies, training en coaching. Hij woont in Nederland en Zuid-Frankrijk. Met name in Frankrijk dragen het aangename klimaat, de wonderlijke levenskunsten van de Fransman en het leven aldaar bij tot het gevoel van voortschrijdend inzicht in ‘hoe het werkt en toch ook weer niet’.

Deels gebaseerd op een langdurige en gevarieerde ervaring, maar vooral ook door de inspiratie die Freek haalt uit de waargenomen worstelingen van mensen die zich vaak teleurgesteld voelen over de opbrengst en waardering van al hun inspanningen.

De wereld zal ik niet kunnen of willen veranderen, toch wil ik graag een bijdrage leveren voor meer resultaat, betekenis en genieten.

Wil je er graag uit halen wat er in zit?

Neem dan contact met mij op via één van de onderstaande gegevens

Contacten lopen gemakkelijk per telefoon, WhatsApp of een online call. Fysieke afspraken kunnen zowel in Nederland als in (Zuid-)Frankrijk worden gemaakt.