Ons adviestraject

Oriënterend gesprek

Stap 1

Vraagstuk vaststellen

Stap 2

Probleem definiëren

Stap 3

Plan van actie

Stap 4

Draagvlak creëren

Stap 5

Reflectie

Stap 6

Voor wie zijn onze adviezen?

Startende ondernemingen

Wat heb ik ‘in huis’? Wat maakt mij uniek en slagvaardig? Welke markt zie ik? Welke behoeften, en welke doelgroep(en)? Hoe liggen mijn kansen en waar liggen de risico’s? Hoe kan ik de risico’s overzichtelijk houden en toch succesvol starten met het realiseren van doelen?

Bestaande ondernemingen

Waar sta ik nu met mijn bedrijf? Op weg naar volwassenheid, vanuit de geslaagde pioniersfase? Wil ik verder groeien? In welke richting? Welke organisatievorm hoort daarbij? Met welke tussenstappen kan ik mijn onderneming naar ‘the next level’ brengen?

"Advies is nou niet bepaald iets, waar ik op zit te wachten. Ik wil actie, oplossingen, over problemen heen stappen"

Bij onze adviezen zijn we ‘sparring partner’. Zo objectief en analytisch mogelijk. Vanuit brede ervaringen en praktische inzichten over successen en ook over minder geslaagde aanpakken.

Wat kun je verwachten?

Intensieve en open samenwerking, een plan waar je u tegen zegt, dat bij je past en realiseerbaar is. Tegelijk ambitieus en aantrekkelijk voor de organisatie en voor alle mensen. Gedragen door het managementteam. Zij geloven erin en weten het te implementeren en de organisatie te inspireren.

Is dit te mooi om waar te zijn?

Nee hoor. Samen kun je meer, vooral als je er open in staat. Uitdagingen, die kans van slagen hebben, kennen pieken en dalen, vallen en telkens weer opstaan. Als je dat wilt, moet het kunnen.

Hoe werkt een adviestraject van 5+1 stappen bij Be-Ware Business Development?

Wat zoek je?

Een oriënterend gesprek, dat telefonisch of online (met beeld) plaats heeft. In dit gesprek van ca. een kwartier geef je in grote lijnen aan wat de situatie is waarmee je wat wilt. Van marktidee, tot voorgenomen start; van ongewenste stabiliteit in omzet of zelfs daling.

Kortom: Business Development. Samen op zoek naar de remmende en bevorderende factoren. Wat gaat goed, wat kan beter, wat zit tegen, waar zijn er mogelijkheden, waar ‘wringt de schoen’.
En dat alles in een kwartier? Nee dat niet. Wel kunnen we zo samen vaststellen of en welke aanpak zinvol is. Tegelijk is de situatie al wat ‘in kaart gebracht’, waardoor de volgende stappen beter en concreter in beeld kunnen komen.

Wat zoek je?

Samen stellen we vast waar de kern van je vraagstuk ligt. Is het duidelijk waar je staat en waar je naar toe wilt?

Wat speelt er, en wat speelt er nog meer?

Belangen, wensen, dromen, emotionele aspecten. We gaan proberen de probleem situatie goed in beeld te krijgen. Nog zónder oordeel of conclusie. Alles gericht op het brengen van helderheid en op het opbouwen van goed contact en vertrouwen. Inventarisatie ‘values’ en ‘kansrijke kansen’.

Fase 2 en 3 worden heel vaak gemakkelijk overgeslagen, omdat je aan de slag wilt, oplossingen wilt vinden en deze wilt toepassen. Deze fases vragen even wat aandacht en vallen uiteindelijk mee in het gevoelde ‘tijdsverlies’.

Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen?

Transparantie van de situatie en een reeks aan keuzes. Doel bepaling. Hier ligt de kern van het advies. Het is geen opdracht aan de ondernemer. Het is de ondernemer die uiteindelijk beslist! Wel is het zo, dat dankzij fase 2 & 3 veel zaken op tafel zijn gekomen die een rol spelen. Dat zijn vaak ook kritische noten, die gevoelig kunnen liggen. Een goede verstandhouding laat dat ook toe.

Hoe krijg ik mijn mensen zover?

Het is aan de ondernemer om ‘het plan’ uit te voeren. De adviseur heeft hierbij de rol van ‘waarnemer’. Hij ziet het verloop van het proces en de weerstanden in de organisatie. Gaan ‘alle neuzen de gewenste kant op’? Worden er vorderingen gemaakt in de gewenste richting?

Wat is er bereikt? Welke doelen zijn gehaald?

Wat ging er goed? Wat ging zelfs beter? Wat was minder geslaagd? Wat daaraan te doen?

Wat te denken van een arrangement op externe locatie van 3 à 4 aaneengesloten dagen met deelname van max. 3 Managementteamleden  (locaties in Nederland en (Zuid-)Frankrijk)? Neem contact met ons op. We bekijken dan samen of dit voor jullie genoeg extra toegevoegde waarde biedt.

Tarieven

Voor bestaande ondernemingen, deelname van max. 3 leden van het managementteam:

  • Dagdeel €450
  • Hele dag €850

Let op! Voor starters en jonge ondernemers gelden speciale tarieven!

Inspireren!

Meedenken, luisteren, inleven, focus, niet bemoeien of beter weten: inspireren dus! Een goed advies gaat niet tegen beter weten in: alleen de ondernemer kent zijn/haar business het beste. Ook en zeker als inspiratie welkom is.

Wil je jouw onderneming starten of laten (door)groeien?

Neem dan contact met mij op via één van de onderstaande gegevens

Contacten lopen gemakkelijk per telefoon, WhatsApp of een online call. Fysieke afspraken kunnen zowel in Nederland als in (Zuid-)Frankrijk worden gemaakt.